ทฤษฎีหมวก 6 ใบ คิดยังไงให้งานเวิร์ก

Upgrade! ไอเดีย✨ เปิดมุมมองรอบด้านเพื่อให้การทำงานของคุณเวิร์กยิ่งกว่าเดิม กับวิธีคิดด้วยหมวก 6 สี…ที่จะมาช่วยทำให้คุณจัดระเบียบความคิด วางแผน คิดงานได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น⏫ แถม! เอาไปใช้กับการสื่อสารกับคนในทีมได้อีกด้วย บอกเลยเวิร์กมากก

หมวกสีขาว ตัวแทนข้อเท็จจริง 

การใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นกลาง นำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เรียนรู้จากข้อมูลที่มีโดยไม่ด่วนสรุป หรือใช้ความรู้สึกส่วนตัว

#ผลที่ได้รับ คือแนวทางที่ตรงไปตรงมาจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่

หมวกสีแดง ตัวแทนอารมณ์และความรู้สึก 

การแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้สัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์ เช่น การสังเกตความรู้สึกของตัวเองว่าวิธีการแก้ไขปัญหานี้ คุณชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นต้น ซึ่งการแสดงออกตามอารมณ์ ความรู้สึกจะไม่มีเหตุผลประกอบ 

.

#ผลที่ได้รับ คือทำให้คุณเข้าใจการตอบสนองโดยฉับพลันของตัวเองมากขึ้น

หมวกสีดำ ตัวแทนความระมัดระวัง 

หมวกที่ช่วยป้องกันสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือคำนึงถึง “สิ่งที่ควรระวัง” โดยเป็นความคิดที่ลองพยายามค้นหาอุปสรรค จุดอ่อน ของแผนงาน วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลประกอบ

.

#ผลที่ได้รับ คือทำให้สามารถวางแผนรับมือ และหาวิธีจัดการกับสิ่งที่ควรระวังได้ในที่สุด

หมวกสีเหลือง ตัวแทนความคิดบวก

ตัวแทนของการมองโลกในแง่ดี หรือมองเห็นถึง “ประโยชน์ในทางบวก” ที่จะเกิดขึ้น  ผสมผสานไปกับความสงสัยใคร่รู้ เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ยิ่งขึ้นไปอีก

.

#ผลที่ได้รับ จะทำให้เห็นมุมมองใหม่มากขึ้น เพราะการมองในแง่ลบะทำให้คุณไม่กล้าเสี่ยง หรือกลัวความผิดพลาดมากจนเกินไป

หมวกสีเขียว ตัวแทนความคิดริเริ่ม

คือการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ หรือการฉีกกรอบความคิด ละทิ้งข้อจำกัดเดิมๆ ที่มาจากประสบการณ์ของตัวเอง คิดซะว่าทุกอย่างเป็นไปได้

.

#ผลที่ได้รับ มีไอเดียใหม่ๆ เกิดขึ้น และอาจจะเป็นความคิดสุดยอดที่ทุกคนคาดไม่ถึง เพราะมุมมองแนวคิดเดิมๆ ที่มีอยู่มานาน อาจเป็นสิ่งที่เหนี่ยวรั้งคุณอยู่ก็ได้

หมวกสีน้ำเงิน ตัวแทนควบคุมความคิดทั้งหมด

เหมือนเป็นหมวกที่สรุปยอดความคิดทั้งหมด มองภาพกว้างในมุมของ “การบริหารจัดการ” คอยควบคุม จัดระเบียบ และตวรจสอบกระบวนความคิดของหมวกแต่ละใบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน พิจารณาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ จัดลำดับความสำคัญ และถูกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

จะเห็นว่าแต่ละสีของหมวกก็มีความหมายที่แตกต่างกันไป โดยราสามารถสวมบทบาทผ่านหมวกความคิดทีละใบเรียงไปตามสี เพื่อให้กระบวนการคิดของการทำงานรอบด้าน มีทั้งข้อดี ข้อเสีย และได้สรุปข้อโต้แย้งอย่างชัดเจนได้ ที่สำคัญยังช่วยให้คิดในแต่ละด้านได้เต็มที่ ไม่สับสนทางความคิดเช่นกัน