เทคโนโลยีการศึกษา

จับตา 5 เทคโนโลยีการศึกษา ช่วยยกระดับการศึกษา ให้ไกลกว่าเดิม

โจทย์ของการศึกษาในยุคใหม่ คือการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คำถามคือแล้วทำยังไงล่ะ? สิ่งที่จะมาช่วยตอบคำถามนี้ได้ ก็คือ เทคโนโลยีการศึกษา หรือ Education Technology (EdTech) ทุกวันนี้ EdTech เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการศึกษา เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พลิกโฉมวงการศึกษาเลยทีเดียว

 

EdTech เทคโนโลยีการศึกษา

EdTech (Education Technology) หรือ เทคโนโลยีการศึกษา เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ดำเนินการ และประเมินผล สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นระบบของการสอนและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

5 เทรนด์ เทคโนโลยีการศึกษา ที่น่าจับตามอง

 

เทคโนโลยีการศึกษา

1. Personalized learning powered by data

เพราะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ทำให้การเรียนการสอนแบบครู 1 คน กับ 1 ห้องเรียน ใช้กับผู้เรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร เทรนด์การเรียนรู้แบบใหม่จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กับผู้เรียนมากกว่าเดิม นั่นก็คือ Personalized Learning หรือ การเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละคน โดยจะนำเทคโนโลยี AI มาเป็นผู้ช่วยคุณครู วิธีการนี้จะเปลี่ยนบทบาทคุณครูจากผู้สอนแบบ One-way มาเป็น Facilitator ที่คอยสนับสนุนเด็ก ๆ แต่ละคนแทน

 

 

เทคโนโลยีการศึกษา

2. Robotics & IoT

การเข้ามาของ Robotics และ Internet of Things (IoT) ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ส่งผลทางบวกต่อหลายวงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการการศึกษา หลายคนอาจจะงงว่าทุกวันนี้ IoT ใช้ในการศึกษาตอนไหน ตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจน คือ การที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยระบบ Mobile Learning ผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตนั่นเอง จะเห็นได้ว่า IoT อยู่รอบ ๆ ตัวทุกคนจริง ๆ

 

 

เทคโนโลยีการศึกษา

3. AR (Augmented Reality) / VR (Virtual Reality)

ทุกวันนี้การศึกษาไม่ได้จำกัดว่าต้องอยู่แค่ในกระดาษ แต่มันเปิดกว้างไปไกลกว่านั้น คือ อยู่ในรูปแบบ AR และ VR เช่น แอปพลิเคชัน Froggipedia ทําให้นักเรียนดูวงจรชีวิตของกบ ศึกษากบที่มีชีวิตใน AR และสํารวจอวัยวะ ระบบ ของกบที่เหมือนจริงได้ ส่วนระบบ VR สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึง Anatomy และระบบต่าง ๆ ในร่างกายในรูปแบบ 3D ทำให้นักศึกษาแพทย์สามารถฝึกผ่าตัดได้ง่ายมากขึ้น การนำ AR และ VR มาใช้ประโยชน์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้กับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น

 

 

เทคโนโลยีการศึกษา

4. Nano Learning / Bite-sized Learning

การเรียนในรูปแบบเดิม ไม่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนรุ่นใหม่ได้ดีนัก เนื่องจากคนเราไม่สามารถโฟกัสกับสิ่ง ๆ หนึ่งได้นาน Nano Learning หรือ Bite-sized Learning จึงถูกพัฒนามา เพื่อทำให้ประสิทธิภาพของผู้เรียนดีมากยิ่งขึ้น การเรียนรูปแบบนี้ คือ การแบ่งย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ทำให้เนื้อหาแต่ละบทมีความสั้นลง ทำให้ผู้เรียนสามารถค่อย ๆ ซึมซับเนื้อหาที่สำคัญและซับซ้อนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

เทคโนโลยีการศึกษา

5. Gamification

สิ่งที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือ Gamification เทรนด์การเรียนแบบนี้จะใช้องค์ประกอบของเกมมาปรับใช้กับการเรียนการสอน เข่น การตั้งเป้าหมาย การให้รางวัล หรือการแข่งขัน เป็นต้น วิธีนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ต่อไป ทำให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี

 

LEARN Corporation บริษัท EdTech สำหรับคนรุ่นใหม่ มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ทุกวัย เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ทำความรู้จัก LEARN Corporation เพิ่มเติม คลิก