เพราะสถานการณ์โควิดที่-19 มีความรุนแรงอย่างมากในปีนี้ ส่งผลกระทบกับหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการเรียนออนไลน์ที่บ้าน
.
LEARN Corporation ในฐานะ EdTech ไทย ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการมากว่า 16 ปี แชร์มุมมองทิศทางการศึกษาไทย และการเรียนออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมแนะวิธีบรรเทาปัญหา ผ่านบทสัมภาษณ์ คุณเต๋อ – สาธร อุพันวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LEARN Corporation

ความเปลี่ยนแปลง “โลกการศึกษา” ในปัจจุบัน
อย่างที่ทุกคนรู้ดีว่า โควิด-19 ทำให้ระบบการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัว หลายโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียน เปลี่ยนมาเรียนออนไลน์ที่บ้านกันเกือบทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา เราก็จะได้ยินปัญหาการเรียนออนไลน์อยู่เรื่อยๆ

ตรงนี้ตอกย้ำว่า “การศึกษา” จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาอยู่เสมอ เพราะเราไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ อยู่ที่จะเริ่มเปลี่ยนเอง หรือ ถูกบังคับให้เปลี่ยน และแน่นอนว่า โควิด-19 คือแรงขับภาคบังคับที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ การเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นทางออกสำคัญ เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนต่อเนื่อง และไม่ Lost Generation

EdTech กับบทบาทการศึกษาไทยช่วงโควิด 
ตอนนี้ EdTech แทบจะเป็นทุกอย่างให้ระบบการศึกษาในช่วงโควิด-19 เพราะการเรียนออนไลน์ ทำให้เทรนด์ EdTech มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการ ทั้งกับโรงเรียน ครู และนักเรียน ซึ่งเราจะเห็นว่ามี Startup ใหม่ๆ พยายามผลักดันให้ EdTech เป็นสื่อกลางที่เข้าถึงนักเรียนได้ทุกที่ทุกแห่ง

สำหรับ LEARN Corporation เอง การพัฒนาแพลตฟอร์ม พัฒนาเนื้อหา และสร้างวิธีการเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนให้มากที่สุด ถือเป็นเป้าหมายสำคัญ ไม่เพียงทำเพื่อฝ่าวิกฤตความเปลี่ยนแปลงนี้ แต่คืออีกหนึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการศึกษา ที่เราจะสามารถนำความเชี่ยวชาญมาสร้างตัวช่วยที่มีคุณภาพ สร้างผลลัพธ์ อันเหมาะสมกับช่วงวัย ขนานไปกับพันธกิจหลักที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี

มุมมองปัญหาจากการเรียนออนไลน์
การเรียนออนไลน์ ถือเป็นทางเลือกเดียว ที่ยังสามารถทำให้การศึกษาของเด็กๆ เดินต่อไปได้ในสถานการณ์นี้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปสรรค และปัญหาจากการเรียนออนไลน์นั้นยังมีอยู่มาก ไม่ว่าจะด้านความพร้อมของอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสมาธิการเรียน ตลอดจนความไม่พร้อมของผู้ปกครองที่ต้องควบ 2 หน้าที่ แบกรับทั้งหน้าที่หัวหน้าครอบครัว และครู ในเวลาเดียวกัน

ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งครอบครัว ครู โรงเรียน และการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่ควรปรับการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเดียวกัน มีเครื่องมือให้เด็กสามารถทบทวนบทเรียนเองได้ ควบคู่กับการวัดประสิทธิผลในการเรียน และเลือกใช้ช่องทางที่เด็ก หรือทุกครอบครัวเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์

ช่วงที่ผ่านมา ปัญหาหลักในการเรียนออนไลน์ที่ทุกครอบครัวต้องเผชิญ คือ ขาดอุปกรณ์การเรียน และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากปรับการเรียนการสอนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าถึงเด็กได้ การร่วมมือจากทุกภาคส่วนข้างต้นก็จะสูญเปล่า เพราะบทเรียนไม่สามารถเข้าถึงเด็กได้จริง ตรงนี้คือปัญหาที่ภาครัฐต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาไทยในระยะยาว

การศึกษาในอนาคตข้างหน้า
โควิด-19 เป็นเพียงระฆังบอกเริ่มยก ว่าการชกยกแรกได้เริ่มขึ้นแล้ว หากแต่สังเวียนนี้วัดกันที่ไหวพริบและความอึด ซึ่งแน่นอนว่าเรายังต้องก้าวไปเจอยกต่อไป อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้ การศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะถูกหลอมรวมให้เป็นเรื่องเดียว

LEARN Corporation ในฐานะที่เป็นผู้นำ EdTech ไทยมากว่า 16 ปี เรามุ่งพัฒนาหลักสูตร แพลตฟอร์ม ตลอดจนประสบการณ์การใช้งาน โดยบุคลากรคุณภาพ เรามี Data Scientist ที่จะนำข้อมูลมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อสร้าง Education Technology หรือ EdTech ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของโลกอนาคต และทำให้เราก้าวนำความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

การเป็น “คนกลุ่มแรก” ที่ลุกขึ้นมาช่วยเรื่องการศึกษา ในแวดวง EdTech ยังคงเป็นความภูมิใจของพวกเรา แต่ยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด “การเป็นที่ 1 เรื่องยกระดับการศึกษาอย่างยั่งยืน” ต่างหาก คือเป้าหมายที่เราจะก้าวไปและรักษาไว้