Young แบ่งปัน
ดาวน์โหลดใบประกาศ

Young แบ่งปัน by Learn Corporation
ชวนวัย Young ร่วมบริจาค
“ถุง Young แบ่งปัน” ถุงยังชีพ DIY สู้ภัยโควิด-19

วัตถุประสงค์
โครงการ “Young แบ่งปัน” ต้องการบรรเทาปัญหาเรื่องปากท้องในกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด และสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันขึ้นในสังคม เพื่อเป็นช่วยเหลือ และเป็นสื่อกลางในการส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงขั้นตอนการร่วมโครงการ “Young แบ่งปัน”

 1. ตรวจสอบสาขา OnDemand ที่เป็นศูนย์รับบริจาค
 2. จัดเตรียมสิ่งของจำเป็น ลงใน “ถุง Young แบ่งปัน” ของคุณ (โปรดตรวจสอบรายการสิ่งของจำเป็นก่อนจัดส่ง)
 3. เขียนโน๊ต “จากใจถึงใจ” แล้วใส่ลงใน “ถุง Young แบ่งปัน”
 4. นำ “ถุง Young แบ่งปัน” ไปบริจาคได้ที่ OnDemand สาขาที่เป็นศูนย์รับบริจาค หรือส่งเป็นพัสดุไปที่สาขา
 5. ลงทะเบียนยืนยันการบริจาค เพื่อการติดตามเลขพัสดุ และป้องกันสิ่งของบริจาคการตกหล่น (สำหรับวัย Young ที่ต้องการนำเอกสารไปประกอบพอร์ต สามารถขอ Certificate จาก Learn Corporation ได้ในแบบฟอร์ม)

รายการสิ่งของที่จำเป็นใน “ถุง Young แบ่งปัน”

 1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 6 ห่อ (จำเป็น)
 2. หน้ากากอนามัย 4 ชิ้น (จำเป็น)
 3. ข้าวสาร 1 กก. (จำเป็น)
 4. นม หรือน้ำผลไม้ 6 กล่อง (จำเป็น)
 5. กระดาษโน๊ต “จากใจถึงใจ” (จำเป็น)
 6. เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ (Optional)
 7. ปลากระป๋อง (Optional)
 8. น้ำมันพืช (Optional)
 9. สิ่งของจำเป็นอื่นๆ สำหรับการดำรงชีพ

สาขา OnDemand ที่เป็นศูนย์รับบริจาค “ถุง Young แบ่งปัน”

 1. กรุงเทพฯ – วิสุทธานี
 2. ภาคกลาง – ชลบุรี, ระยอง, สุพรรณบุรี
 3. ภาคเหนือ – เชียงราย, นครสวรรค์
 4. ภาคใต้ – สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่
 5. ภาคอีสาน – ขอนแก่น, นครราชสีมา

ที่อยู่สาขา สำหรับจัดส่งพัสดุหมายเหตุ
ท่านที่ไม่สะดวกทำ “ถุง Young แบ่งปัน” สามารถจัดเซ็ตใส่ในกล่อง หรือใส่ถุงในรูปแบบใดก็ได้ เพื่อร่วมแบ่งปันกับเรา
– ร่วมบริจาค “ถุง Young แบ่งปัน” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ส.ค. 64 –