ส่อง 5 สกิลสานฝันนักวิเคราะห์ข้อมูล – ทุนเปลี่ยนชีวิต

 

#นักวิเคราะห์ข้อมูล ?ก่อนจะก้าวมาเป็นอาชีพนี้ได้อย่างมั่นใจ หรือใครที่อยากเพิ่มโอกาสการทำงานให้กับตัวเองต่อยอดไปอีกขั้น ลองมาเช็คตัวเองกันว่ามีสกิลเหล่านี้กันหรือยัง?

ทักษะการเขียนโปรแกรม

 

การเขียนโปรแกรมและการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล ถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากของการทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล เพราะต้องใช้วิเคราะห์และแสดงข้อมูลให้เห็นภาพ (Data Visualization) ถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากของการทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล

ทักษะคณิตศาสตร์และสถิติ

 

อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลมีพื้นฐานมาจากความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติเป็นหลัก เพราะแม้ตอนนี้จะมีโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ทางสถิติ แต่การเลือกใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์และตีความผลลัพธ์ยังต้องการความรู้เชิงลึกทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น ทักษะด้านคณิตศาสตร์ เช่น การเรียนรู้ด้วยตัวเองของระบบคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) พีชคณิต (Algebra) รวมถึงเทคนิคทางวิชาสถิติอื่นๆ ที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการทำงานอาชีพนี้

ทักษะธุรกิจพื้นฐาน

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแข่งขัน ศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม จะช่วยให้สามารถตั้งโจทย์เกี่ยวกับธุรกิจได้ดีขึ้น และสามารถวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่ธุรกิจสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความแตกต่างได้ดียิ่งกว่าเดิม

ทักษะการออกแบบ

 

บางครั้งนักวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องแสดงข้อมูลเป็นภาพ (Data Visualization) อย่างน้อยจึงต้องรู้จักและเข้าใจการจัดวาง แก้ไขตำแหน่งของภาพให้คนอื่นเข้าใจข้อมูลที่ต้องการสื่อสารออกไป

ทักษะการสื่อสาร

 

ใครว่านักวิเคราะห์ข้อมูลไม่จำเป็นต้องสื่อสารกับคนอื่น แต่การทำงานอาชีพนี้จำเป็นต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารที่อาจไม่มีความรู้เชิงเทคนิค รวมถึงการนำเสนองานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อตัดสินใจนำไปใช้ต่อ โดยต้องใช้ทั้งวิธีนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทักษะการนำเสนอที่ดี

ทั้งหมดนี้อาจเป็นแค่ทักษะส่วนหนึ่งของนักวิเคราะห์ข้อมูล เพราะในการทำงานจริงต้องใช้ทั้งทักษะ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำ

OnDemand คอร์สเรียน และการแนะแนว ให้กับนักเรียน ม.4-ม.6 Da’Vance คอร์สเรียนวิชาภาษาไทย สังคม ให้นักเรียน ม.4-ม.6 Farose Academy คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ

.นอกจากการสนับสนุนคอร์สเรียนแล้ว น้องยังได้รับการแนะแนวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย เปิดรับสมัครทุนถึง 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น! รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3hRNQ8B