มันนี่ คลาส

Money Class ห้องเรียนการเงินของคนไทย มุ่งมั่นที่จะให้ความรู้การเงินที่ถูกต้อง ด้วยทักษะการใช้เงินอย่างชาญฉลาดและพอดีในรูปแบบของตนเอง จนเกิดเป็นพฤติกรรม และเปลี่ยนเป็นนิสัยการใช้เงินในชีวิตประจำวัน สอนโดย คุณหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชการเงิน เจ้าของเพจ Money Coach

เนื้อหาคอร์สเรียนครอบคลุมสำหรับทุกช่วงวัย ตั้งแต่ การหาเงิน การใช้เงิน การออม ลงทุน รวมไปถึงจัดการภาษี การทำงบรับและจ่าย การแก้หนี้ เกษียณอายุ และการวางแผนทางการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะทำอาชีพใดๆ ก็ตาม

ความรู้เรื่องการเงิน ถือเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต หากทุกคนรู้ เข้าใจ และนำไปใช้เป็น ความสุขจากการใช้เงินย่อมเกิดได้กับทุกคน