Top 5 คณะอินเตอร์ จบแล้วมีงานทำ!

ภาษาอังกฤษสำคัญมากขึ้นทุกวัน ทำให้การเรียนหลักสูตรอินเตอร์ได้รับความนิยมมากขึ้น หลายมหาวิทยาลัยจึงออกแบบหลักสูตรที่เฉพาะตัว ให้มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่และตลาดแรงงาน วันนี้เราเลยขอแนะนำ 5 คณะอินเตอร์ยอดฮิตที่จบมาแล้วมีงานรองรับแน่นอน!

1.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ เป็นหลักสูตรยอดฮิตของใครหลายๆ คน ไม่ว่าจะเด็กสายศิลป์หรือสายวิทย์ก็สามารถสอบเข้าได้ เป็นหลักสูตร 4 ปี มีการเรียนการสอนที่หลากหลายภาควิชา ทั้งการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การทำธุรกิจและการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดการบริหารธุรกิจในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โอกาสในการทำงาน : สามารถทำอาชีพเกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น นักบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวางแผนทางการเงิน หรือจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะจัดการเรื่ององค์กร ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 


2.คณะเศรษฐศาสตร์
อีกหนึ่งคณะยอดฮิต เน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งจุลภาคและมหภาค รวมถึงทฤษฎีคณิตศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สถิติ การเงินการบัญชี และการประยุกต์ เพื่อนำเอาความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับด้านการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปใช้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลก ควบคู่กับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
โอกาสในการทำงาน : สามารถไปทำงานสายงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทที่ปรึกษา บริษัทวิจัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำทักษะความสามารถที่ได้ไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว 


3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะที่ได้ชื่อว่าเป็นสายงานอนาคตดี ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศต่างก็มีหลักสูตรอินเตอร์เปิดมารองรับตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีสาขาวิชาให้เลือกมากมาย เช่น ภาควิชาอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาการบิน ภาควิชาไฟฟ้า หรือภาควิชาอุตสาหการ เป็นต้น เพื่อช่วยตอบโจทย์โลกการทำงานที่ต้องการวิศวกรที่เก่งทั้งวิชาการและภาษา 
โอกาสในการทำงาน : สำหรับอาชีพที่สามารถทำได้ในอนาคต เมื่อจบจากหลักสูตรเหล่านี้ ก็ค่อนข้างเฉพาะทางตามสาขาที่เรียน เพราะขึ้นชื่อว่าวิศวกรการทำงานก็จะแตกต่างกันไปตามสาขาที่เรียนนั่นเอง


4.คณะอักษรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์
ขอเอาใจเด็กสายศิลป์กันบ้างกับคณะที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้กับทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 อื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ! โดยคณะนี้จะเน้นการสอนเรื่องภาษาและวัฒนธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของความเป็นมนุษย์ ในแต่ละชนชาติและภาพรวมทั่วโลก เพื่อให้เกิดการสื่อสารได้อย่างเข้าใจที่แท้จริง รวมถึงการประยุกต์ใช้ภาษาให้เข้ากับโลกปัจจุบันอีกด้วย 
โอกาสในการทำงาน : สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสายงานที่เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรม เช่น องค์กรระหว่างประเทศ หรือทำงานด้านระหว่างประเทศตามองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ตลอดจนงานแปล งานประสานงาน งานด้านการทูต งานบรรณาธิการ งานด้านสังคม เพราะคณะอักษรศาสตร์หรือคณะศิลปศาสตร์ ไม่ได้มีอาชีพเฉพาะเจาะจง แต่เราสามารถใช้ความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ทำอาชีพต่างๆ หรือนำไปต่อยอดในสายงานอื่นได้มากขึ้น


5.คณะนิเทศศาสตร์ 
น้องสายกิจกรรม กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ คณะนี้ถือว่าตอบโจทย์ เพราะปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูล ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายดาย โดยผ่านตัวกลางเป็นสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรือสื่อ Social media  เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้รับสารหรือผู้ชมอย่างเราๆ นั่นเอง 
โดยในคณะนี้จะเน้นเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการสื่อสารของมนุษย์ การผลิต การใช้สื่อ รวมถึงการบริหารจัดการสื่อ เพื่อให้ใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 
โอกาสการทำงาน : สามารถทำอาชีพที่เกี่ยวกับสื่อได้ทั้งหมด เช่น นักข่าว นักเขียน Copy Writer ผู้กำกับในวงการต่างๆ ตั้งแต่ละครเวที ละครโทรทัศน์ หรือจะเป็นนักออกแบบการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา ผู้จัดงานแสดง หรือทำงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการคนที่จะมาบริหารจัดการสื่อต่างๆ ยิ่งจบมาจากหลักสูตรอินเตอร์จะได้เปรียบเรื่องทักษะภาษาอีกด้วย 
ทั้งหมดนี้ก็เป็น 5 คณะอินเตอร์ยอดฮิตที่หลายคนเฝ้าฝันอยากที่จะเข้าไปเรียนให้ได้ แต่ก่อนที่จะเข้าไปเรียนนั้น จะต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งเอกสารและทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งหากยังไม่มั่นใจในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเอง หรือยังทำคะแนนสอบเพื่อยื่นคัดเลือกได้ไม่ดีนัก ก็ลองแวะมาปรึกษาขอคำแนะนำได้ที่ Ignite by OnDemand ที่พร้อมดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง เพื่อให้น้องๆ พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นกับการสอบเข้าเรียนภาคอินเตอร์ในรั้วมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ธุรกิจทั้งหมดของ Learn Corporation คลิกที่นี่

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่