Gig Worker เทรนด์การทำงานยุค 4.0

เพราะเทรนด์การทำงานในตอนนี้เน้นความเร็วและความยืดหยุ่นสูง เพราะการแข่งขันที่สูงมาก ทำให้เกิดการจ้างงานชั่วคราวแบบจบเป็นงานไปหรือการจ้างงานแบบอิสระมากขึ้น ซึ่งบุคคลที่ทำงานแบบนี้ เรียกว่า Gig Worker นั่นเอง ??‍? ??‍? ??‍?

Gig Worker คือ….
Gig เป็นคำแสลงหมายถึง รูปแบบชั่วคราว ดังนั้น Gig Worker คือ คนที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราว งานที่รับจ้างเป็นระยะเวลาสั้น จบเป็นครั้งๆ ไป ไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง เช่น งานพาร์ทไทม์ งานฟรีแลนซ์ โดยจุดเด่นของรูปแบบการทำงานนี้คือ มีอิสระ ทั้งการเลือกรับงานหรือเวลาทำงาน มีค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับจำนวนงานและความยากง่ายของงานที่ทำ
 

อาชีพยอดฮิตของชาว Gig Worker 
อาชีพของเหล่า Gig Worker มีได้หลากหลายตามระดับอายุ รายได้ และการศึกษา แต่อาชีพที่มาแรง คือ งานรับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว และขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างงานรับจ้างทั่วไปที่เราเห็นว่ามาแรงในช่วงนี้คงหนีไม่พ้น คนขับรถส่งอาหารตามแอปพลิเคชันสั่งอาหาร
 

ข้อดี-ข้อเสีย Gig worker 
ข้อดีของ Gig Worker มีความยืดหยุ่น ไม่ผูกมัดกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง รักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตได้ดีมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดรายจ่ายในธุรกิจเกี่ยวกับแรงงานได้มากกว่าจ้างพนักงานแบบประจำ ส่วนข้อเสีย ยังขาดการดูแลและคุ้มครองสวัสดิการ เช่น วันลา ประกันสุขภาพ หรือแผนการออมเงินสำหรับเกษียณอายุ เมื่อไม่มีนโยบายคุ้มครองเลยอาจทำให้ได้รับผลกระทบได้ หากไม่จัดการเรื่องเงินและการดูแลสวัสดิการด้วยตัวเองให้ดีมากพอ
 

การทำงานในลักษณะ Gig Worker ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ไปตามเทรนด์การใช้ชีวิต รวมถึงสถานการณ์อื่นที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกด้วย แต่ถ้ายอมรับและปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณก็ไม่ตกขบวนรถไฟในเรื่องการทำงานแน่นอน