5 คอร์สสุดฮิต อัปสกิลฟรี! จาก Skooldio For U

พร้อมเป็นคนทำงานและทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตกับ 5 คอร์สเรียนสุดฮิตในโปรเจกต์ Skooldio For U ที่ตั้งใจช่วยน้อง ๆ นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่มีคอร์สออนไลน์นำมาเสริมกัน

Intro to Data Science
คอร์สที่สอนการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจตั้งแต่การนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ การทําความเข้าใจผู้ใช้งาน ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์จากข้อมูล รววมถึงยกเคสตัวอย่างจากบริษัทชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น Facebook Netflix หรือ Uber เหมาะสำหรับคนที่กำลังต้องการเป็น Data Scientist หรือกำลังอยากจะสร้างทีม Data Science ภายในองค์กร
 

SQL for Data Analytics
คอร์ส SQL เนื้อหาเข้มข้นในรูปแบบวิดีโอกว่า 3 ชั่วโมง ให้คุณได้เรียน SQL ผ่านการลงมือทำแบบฝึกหัดจริงกว่า 70 แบบฝึกหัด ด้วยชุดข้อมูลจริง ในรูปแบบ live coding คือ เรียนแล้วพิมพ์ชุดคำสั่งตามและมีระบบตรวจให้อัตโนมัติทันที โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติม รวมถึงตัวอย่างข้อมูลที่มาจากการสมมติเสมือนสถานการณ์จริง ทำให้เข้าใจว่าหากต้องนำไปใช้จริง ๆ ลักษณะการใช้งานจะเป็นอย่างไร
 

Dashboard Design Principles
เรียนรู้วิธีการออกแบบและสร้าง Dashboard เพื่อพัฒนาและนำเสนอข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่าน 4 องค์ประกอบ ได้แก่
* Users : การเรียนรู้ผ่านแนวคิด Design Thinking เพื่อทำความเข้าใจความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค และระบุได้ว่าจะนำ Dashboard มาใช้ทำอะไรและเพื่อตอบโจทย์ด้านใดบ้าง
* Content : เรียนรู้วิธีการคัดกรองเนื้อหา ทั้งการเลือกใช้เครื่องมือสำหรับวัดผล (Measure) และการเลือกมุมมองในการวัดผล (Dimension) เพื่อเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมานำเสนอ
* Presentation : เรียนรู้หลักการและวิธีการเลือกรูปแบบกราฟ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
* Navigation : เรียนรู้วิธีการจัดเรียงข้อมูลลงบน Dashboard เพื่อให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายที่สุด
 

Intro to User Experience Design (UX)
คอร์สนี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติการพัฒนา Digital Product พาคุณไปเรียนรู้กระบวนการออกแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานของ UX Designer ผ่านการทำความเข้าใจผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Lean UX, Google Design Sprint, Service Design Toolkit และ 5 องค์ประกอบสำคัญในการทำ UX รวมไปถึงการนำ UX ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรร่วมกับตำแหน่งงานอื่นๆ เช่น Developer หรือผู้ดูแลด้าน Business ภายในองค์กร เพื่อให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและวัตถุประสงค์ขององค์กรมากยิ่งขึ้น
 

UI Design with Figma
เรียนรู้ Design Tool สุดฮอตอย่าง Figma โปรแกรมออกแบบ UI ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ทำงานร่วมกันระหว่างทีมผ่านเว็บโดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติม พร้อมลงมือทำผ่าน โปรเจกต์จริง โดยในคอร์สนี้จะได้เรียนตั้งแต่วิธีการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน และเทคนิคในการใช้งาน Figma, วิธีปรับแต่งรูป และสร้าง Icon ด้วย Figma, ออกแบบ UI ของ Web และ App ให้รองรับความ Responsive ในแต่ละ Devices ตลอดจนการทำ Prototype อย่างง่ายไปจนถึงการใส่ Transition และ Animation ต่าง ๆ
หากน้อง ๆ คนไหนสนใจสามารถให้ทางอาจารย์, มหาวิทยาลัย หรือองค์กรนำคอร์สออนไลน์ของ Skooldio ไปใช้ หรืออยากสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ของตัวเอง เพื่อช่วยให้นักศึกษารุ่นใหม่อัปสกิลตัวเองพร้อมสำหรับการทำงานยุคปัจจุบัน สามารถติดต่อมาที่ hello@skooldio.com ได้เลย