การบริหารคน

4 เทคนิค การบริหารคน ให้ได้ใจวัยทำงาน ในยุคสงครามแย่งชิงคนเก่ง

ด้วยตลาดแรงงานที่มีการแย่งชิงคนเก่งกันอย่างดุเดือด HR ในปัจจุบันจึงไม่ได้มีบทบาทแค่รับคนเข้าทำงานเท่านั้น แต่ต้องคำนึงเรื่อง “การบริหารคน” โจทย์ใหม่ในยุค Talent War กล่าวคือ ต้องตามให้ทันโลกและเทคโนโลยี รับมือกับความต้องการของพนักงานในแต่ละเจน ควบคู่กับการรักษาทาเลนต์เก่าพร้อมดึงดูดทาเลนต์ใหม่เข้าทำงาน บทความนี้จะพูดถึงเทคนิคการบริหารคนให้ได้ใจคนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยให้องค์กรและพนักงานเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

4 เทคนิค การบริหารคน ที่ HR ควรให้ความสำคัญ

 

การบริหารคน

  1. Hybrid Work Models and Flexibility

เป็นการบริหารคนผ่านการทำงานในรูปแบบที่ให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน และไม่ฟิกซ์เวลาเข้าออกงานแต่โฟกัสที่ผลงานเป็นสำคัญ จะเห็นได้ว่ามีหลายองค์กรที่นำมาปรับใช้ ภาพที่มักจะเห็นกันบ่อย ๆ คือ หลายออฟฟิศปรับรูปแบบโต๊ะทำงานเป็นแบบ Hot Seat ทำให้ได้ห้องประชุมที่เยอะขึ้น เพื่อให้สภาพแวดล้อมตอบโจทย์กับการทำงานรูปแบบนี้

 

การบริหารคน

  1. DEI&B (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging)

DEI&B หรือรู้จักในชื่อภาษาไทย คือ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความรู้สึกมีตัวตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร HR มีบทบาทที่สำคัญมากในเรื่องของการบริหารคนพร้อมผลักดันให้พนักงานยอมรับและเข้าใจกระแส DEI&B ยอมรับความหลากหลาย ไม่แบ่งแยก และอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม ไม่มีใครที่รู้สึกถูกกีดกัน การปลูกฝังเรื่องนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้กับคนในองค์กร

 

Wellbeing

  1. Health and Wellbeing

เป็นเรื่องเบสิกที่พนักงานให้ความสำคัญและคาดหวังให้ทุกองค์กรมี ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันในตลาดแรงงาน HR ควรให้ความสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีสวัสดิการที่สนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น เช่น เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น วันลาที่เพียงพอไม่ใช่แค่ตามกฎหมายแรงงาน บริการที่ปรึกษาสุขภาพจิต บริการนวดผ่อนคลายที่กำลังเป็นที่นิยมในคนรุ่นใหม่ หรือ วันลาและเงินช่วยเหลือในการแต่งงานของ LGBTQ+ เป็นต้น การบริหารคนในรูปแบบนี้จะสามารถรักษาพนักงานเก่าและคนที่สนใจจะเข้ามาได้อีกด้วย

 

การบริหารคน

  1. Reward and Recognition

เรื่องนี้เป็นการให้ความสำคัญของพนักงานควบคู่ไปกับการให้รางวัล ที่ช่วยทำให้พนักงานรู้สึกมีตัวตน มีคุณค่า และผูกพันไปกับองค์กร ซึ่งการบริหารคนในรูปแบบนี้ อาจจะทำในรูปแบบของ Wellbeing, Benefit หรือ Compensation รูปแบบใดก็ได้ โดย Reward สามารถวัดได้จาก Result ส่วน Recognition อาจจะวัดจาก Effort หรือ Contribute ที่พนักงานให้กับองค์กร เป็นต้น