ไล่ตัวขี้เกียจด้วยหลัก PDCA

ตั้งเป้าหมายอยากลดน้ำหนัก หันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี แต่ทำไม่ได้สักที!!! พอทำได้แป๊ปเดียวก็เจอเพื่อนตัวดีชวนกินบุฟเฟ่ต์ ก็ยอมแพ้และบอกกับตัวเองว่า “พรุ่งค่อยลด”  วันนี้ Learn เลยอยากนำหลักการที่ช่วยสลัดความขี้เกียจ ดึงสติให้คุณกลับมาวางแผนเพื่อปรับปรุงตัวเองอย่างจริงจังกับ หลัก PDCA อีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้พิชิตเป้าหมายได้อย่างที่คิด

PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นแนวคิดที่เน้นการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากนำมาใช้กับวิธีช่วยลดน้ำหนัก ยังสามารถปรับใช้ได้กับทั้งการทำงานและในชีวิตประจำวันอีกด้วย 

Plan วางแผน

เมื่อเป้าหมายที่ต้องการคือ อยากลดน้ำหนัก สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้ คือการวางแผนการออกกำลังกาย รับประทานอาหาร จัดลำดับความสำคัญและขั้นตอนต่างๆ รวมถึงมีตัวชี้วัดผล (KPI) เพื่อช่วยวัดว่าวิธีการที่เลือกใช้นี้เกิดผลสำเร็จหรือไม่ เช่น  การจัดตารางเวลาออกกำลังกายหลังเลิกงานในแต่ละวัน ออกกำลังวันละกี่ชั่วโมง สัปดาห์ละกี่วัน ให้มีความเหมาะสมกับตัวเอง

Do ลงมือทำ

เมื่อวางแผนการรับประทานอาหารและตารางออกกำลังกายแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการ “ลงมือทำทันที” และสิ่งที่จะช่วยให้ขั้นตอนนี้ประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้น คือ รักษาวินัยของตัวเอง เพื่อที่จะลดน้ำหนักอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมากที่สุด

Check ตรวจสอบ/ประเมินผล

เมื่อลงมือลดน้ำหนักตามวิธีที่คิดไว้ได้ระยะหนึ่ง คุณต้องตรวจสอบความคืบหน้า เพื่อเปรียบเทียบผลจากลดน้ำหนักครั้งนี้ที่ทำไปกับแผนที่วางไว้ว่าสามารถทำตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ หรือมีอะไรที่เป็นปัญหา/อุปสรรคเกิดขึ้นบ้าง เช่น เพื่อนชวนกินบุฟเฟ่ต์ กินเลี้ยงกับทีมที่ออฟฟิศ เป็นต้น แต่ถ้าผลลัพธ์ออกมาดี เป็นไปตามแผนถือว่าวิธีการที่ทำอยู่เวิร์ค ได้ผล แต่ไม่เป็นอย่างนั้นก็จะได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นได้

Act ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง

เมื่อทำครบทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณได้วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสะดุดระหว่างทางว่าเกิดจากอะไรกันแน่ เพื่อคิดหาทางใหม่และวางแผนลงมือลุยต่อ หรือถ้าผลลัพธ์ของกระบวนการทั้งหมดที่ทำมาดีกว่าที่คิดก็จะได้ปรับใช้ให้เป็นนิสัยได้ เช่น คุณพบว่าตัวเองสามารถลดแป้ง ลดของหวาน ทำให้น้ำหนักลดลงได้เร็วกว่า ก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

สรุปแล้ววงจร PDCA ก็เหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้ลองคิดวางแผน ลงมือ ประเมินตัวเอง และหาวิธีแก้ไขทำแบบนั้นอย่างเป็นวงจร เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด โดยหลักการทั้ง 4 ข้อนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายๆ เรื่องในขชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนงานแต่ละโปรเจค การวางแผนออมเงิน เป็นต้น เปรียบเหมือนกับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้นและเกิดเป็นนิสัยนั่นเอง

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่