Learn Education x Learn Anywhere เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าอยู่ที่ไหน

ปัญหาของอาชีพครูที่หลายคนต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการสอน คิดกิจกรรมประกอบการสอนในห้องเรียนไม่ออก กลัวสอนแล้วนักเรียนไม่เข้าใจ ไม่สนุกกับสิ่งที่เราเตรียมมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนครู ทำให้การเรียนการสอนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือวัดผลความก้าวหน้าของนักเรียนได้ยาก 
ซึ่งทาง Learn Education และ Learn Anywhere ได้เห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้พัฒนา Blended Learning Solution โฉมใหม่ สามารถเรียนผ่าน Learn Anywhere จากที่บ้านได้ (เฉพาะบางหลักสูตร) เพื่อเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณครู เกิดเป็นระบบการเรียนรู้รูปใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไปพร้อมกัน

1.เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพเนื้อหา 
นวัตกรรมการเรียนรู้จาก Learn Education และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาของLearn Anywhere ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจเหมาะสมกับระดับชั้น ไม่มีขีดจํากัดการกระจายของเนื้อหาที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกต้องและมีคุณภาพไม่ต่างจากเด็กในเมืองใหญ่

2.จากผู้บรรยายสู่ผู้สอนอย่างแท้จริง 
เพราะหน้าที่การบรรยายจะมีไฟล์เรียนดิจิตอลเป็นผู้ดําเนินการแทน ทำให้ครูผู้สอนจะมีเวลามุ่งเน้นสอนจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจ เข้าถึงเป็นรายคนมากขึ้น กระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วย

3.ลดช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีมักพบข้อผิดพลาดมาจากการวางโมเดลของการ implement ได้ไม่ถูกต้อง เช่น ผิดกลุ่มเป้าหมาย หรือผิดขั้นตอน ซึ่งทาง Learn Education และ Learn Anywhere ได้เห็นความสําคัญนี้ จึงสร้างทีมงานที่มีหน้าที่ implement อย่างชัดเจน เพื่อลดช่องว่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับการใช้ระบบของเรา

4.เนื้อหาสอดแทรกหลากหลาย
Content หรือเนื้อหาในหลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นแต่ด้านเนื้อหาวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกประโยชน์ด้านคุณธรรม และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วย เพราะเราเชื่อว่านักเรียนที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องมีทั้งความเก่ง เป็นคนดี และรู้จักวิธีใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง
การเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่ใช้นวัตกรรมหรือหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ระดับชั้น แต่ยังต้องเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ ลดความช่องว่างทางการเรียนรู้ระหว่างเด็กในเมืองใหญ่และเด็กต่างจังหวัดในทุกระดับชั้น  Learn Anywhere คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนครบทุกวิาชา ทุกระดับชั้นการศึกษา สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชม. รองรับทั้งในระบบ Windows, iOS, และ MC OS เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเรียนยุคดิจิตัลอย่างแท้จริง อิสระแห่งการเรียนรู้ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ก็สามารถเรียนได้ 

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่