เปิดวาร์ปงานที่เหมาะ เป้าหมายที่ใช่ของคนแต่ละ Gen

เพราะไลฟ์สไตล์ ความเข้าใจ รวมถึงความรู้ที่ต่างกัน ทำให้แต่ละเจเนเรชั่นมีเป้าหมายของการทำงานและงานที่เหมาะกับตัวเองต่างกันด้วย แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราได้รู้จักตัวเองผ่านช่วงวัยและค้นพบลักษณะงานที่น่าจะตรงกับตัวเอง

 
Gen B (อายุ 57-75 ปี)
ส่วนใหญ่จะเป็นวัยใกล้เกษียณหรือทำงานในระดับผู้บริหาร ที่ปรึกษากับบริษัท ทำให้เป้าหมายในการทำงานของพวกเขาคือ ความเคารพนับถือและตำแหน่งงานที่สามารถให้คำปรึกษาแก่คนรุ่นหลัง ๆ ได้ ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและจากประสบการณ์ที่มีมายาวนาน คนกลุ่มนี้จึงมีความสามารถในด้านการเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการมองภาพรวมได้ชัดเจน งานที่เหมาะที่สุดสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือ งานที่ปรึกษา
 

 
Gen X (อายุ 41-56 ปี)
คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะทำงานในระดับบริหาร หัวหน้าทีม ยึดถือความมั่นคงในการทำงาน เป้าหมายในการทำงานคือ ตำแหน่งที่มีความมั่นคงสามารถให้พวกเขาทำงานได้จนวัยเกษียณ รวมถึงสวัสดิการและความมั่นคงต่าง ๆ ก็ทำให้พวกเขารักที่จะทำงานอยู่ในตำแหน่งนี้ ตำแหน่งงานที่เหมาะที่สุด คือตำแหน่งงานระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าทีม เพราะมีความสามารถในการบริหารจัดการทั้งระเบียบและเวลา รวมถึงทำงานกับคนหมู่มากได้ดี
 

 
Gen Y (อายุ 25-40 ปี)
คนกลุ่มนี้จะมีตั้งแต่ระดับหัวหน้าทีม รุ่นพี่ในทีม จนถึงระดับเพิ่งเริ่มทำงาน เพราะเกิดในช่วงพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้ปรับตัวได้ไว ยืดหยุ่น ทำได้หลายอย่าง เป้าหมายในการทำงาน คือความก้าวหน้า เพราะพวกเขาจะมีความสุขเมื่อเห็นโปรเจคที่ทำประสบความสำเร็จ ทำให้รู้สึกอยากเติบโตก้าวหน้าต่อไปในอนาคต งานที่เหมาะสมต้องเป็นงานที่ท้าทาย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและเติบโตในฐานะหัวหน้างานในอนาคตได้ 
 

 
Gen Z (อายุ 24 ปีลงมา)
กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่เริ่มมองหา Passion ให้ความสำคัญกับคุณค่าของงานมากกว่าความมั่นคง เป็นตัวของตัวเอง กล้าที่จะพูดถึงปัญหาเพื่อหาทางจัดการให้สำเร็จ เป้าหมายในการทำงาน คือ ความสนุกและความท้าทาย พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจถ้าได้ทำอะไรสนุก แปลกใหม่ โดยไม่สนใจเรื่องเงิน งานที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็นงานที่ให้โอกาสพวกเขาได้ปลดปล่อยไอเดียตัวเองได้เต็มที่ ไม่เบื่อหน่ายและเป็นงานที่ทำซ้ำ ๆ เดิม ๆ เพราะต้องการการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา