เพราะ LEARN เชื่อว่าโอกาสการเรียนรู้ ช่วย “เปลี่ยนชีวิต”

แค่มี “โอกาสการเรียนรู้” ทุกคนก็ “เปลี่ยนชีวิต” ได้
.
กับโครงการทุนเปลี่ยนชีวิต ที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาและเปลี่ยนชีวิตน้อง ๆ ที่ต้องการโอกาส ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา