การศึกษา

การศึกษายุคใหม่กับ 5 เทรนด์ EdTech เพื่อปลดล็อกการศึกษาปี 2025

เพราะโลกยุคใหม่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี EdTech (Education Technology) จึงเป็นคำตอบให้กับการเรียนรู้ในอนาคตได้ ซึ่ง EdTech จะเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงและส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น มาดูกันว่า ปี 2025 เทรนด์ EdTech แบบไหนกำลังมาและนำไปสู่ การศึกษา เพื่อปลดล็อกสกิลต่าง ๆ ในอนาคต

 

  • AR & VR: จะมีบทบาทมากขึ้นในการเรียนรู้ แทบทุกวงการต่างเริ่มนำเทคโนโลยี AR และ VR มาใช้ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจำลองสถานการณ์จริงในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และทำให้ผู้เรียนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่วงการศึกษา วงการแพทย์ วงการอุตสาหกรรม วงการสถาปัตยกรรม วงการท่องเที่ยว รวมถึงวงการเกม

 

  • Application และ Platform: การเรียนรู้จะเป็นปัจจัยหลักที่จะขยายความสามารถของผู้เรียนผู้สอน และหนึ่งในตัวช่วยที่เพิ่มศักยภาพของการศึกษา ก็คือ “แอปพลิเคชัน” ด้วยความที่มันสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา อำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้สอนและผู้เรียน จึงเปรียบเสมือนผู้ช่วยคนสำคัญที่ช่วยยกระดับวงการการศึกษาให้สามารถพัฒนาไปได้เรื่อย ๆ

 

  • Technology: ช่วยเพิ่มศักยภาพ เป็นแกนหลักแห่งโลกการเรียนรู้ ถ้าให้เปรียบเทียบง่าย ๆ เทคโนโลยีก็เหมือนตัวช่วยสำคัญที่เปิดโอกาสให้กับผู้คน โดยเฉพาะในเรื่องของ การศึกษา ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถขยายวิทยาการและองค์ความรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด

 

  • บริษัทเทคโนโลยี: ลงทุนด้านการศึกษา เพื่อสร้างรากฐานดึงศักยภาพของพนักงาน หลายองค์กรเริ่มนำเทคโนโลยีมาเพื่อใช้ในการ training พนักงานของตน เช่น การใช้ VR Training ในการฝึกฝนพนักงานของทางองค์กรเอง ทั้งช่างไฟของการไฟฟ้านครหลวง พนักงานของ Walmart รวมถึงใช้ในการฝึกสอนบุคลากรทางการแพทย์

 

  • สภาพแวดล้อมในห้องเรียน: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะจากทั้งเทคโนโลยี หรือจากสภาวการณ์ในปัจจุบัน EdTech เริ่มเข้ามามีบทบาทในห้องเรียน ทั้งจากการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน หรือการเอาแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาใช้ ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวมถึงสามารถช่วยวิเคราะห์และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด

 

EdTech ช่วยพัฒนาวงการศึกษา ไทยได้อย่างไร? EdTech คือสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น กระจายการเข้าถึงและทำให้การเข้าถึงง่าย ช่วยลดต้นทุน หรือควบคุมต้นทุนได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

 

LEARN Corporation ผู้นำด้าน EdTech หรือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกวัย มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ทุกวัย ผสานกับทีมครูผู้สอนมากประสบการณ์ ส่งเสริม Lifelong Learning ให้เกิดในสังคม

 

ทำความรู้จัก LEARN Corporation เพิ่มเติม คลิก