วัฒนธรรมองค์กรตะวันตก vs.ตะวันออก

เวลาคุณได้เข้าไปทำงานสิ่งที่คุณต้องเจอ นอกจากงาน ก็คือสังคมในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า รวมถึงวิธีการทำงานของแต่ละบริษัทหรือองค์กรย่อมแตกต่างกัน วันนี้เราเลยบอกถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กรตะวันตกและตะวันออก เพราะเป็นวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดในสังคมการทำงาน เผื่อว่าใครที่กำลังได้งานที่ใหม่ในองค์กรนั้นๆ จะได้เอาไปปรับใช้กันได้

1.ความสัมพันธ์ 
ฝั่งตะวันตก : ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน วัดที่ความสามารถและผลงาน ทำให้ทุกคนมุ่งมันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา จะได้สร้างผลงานที่ดี เพื่อการเลื่อนขั้นและค่าตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงลักษณะสังคมในองค์จะมีความเป็นกันเอง พูดคุยกันได้อย่างสนุกสนาน
ฝั่งตะวันออก : พนักงานระดับผู้น้อยจะให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่าและผู้มีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน โดยการพูดคุยกับห้วหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน นอกเหนือจากเรื่องงานถือเป็นการก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวและไม่สุภาพ ทำให้พนักงานค่อนข้างระมัดระวังตัวเวลาอยู่กับผู้อาวุโสกว่า

2.ลำดับตำแหน่ง
ฝั่งตะวันตก : ลำดับขั้นในองค์กรของฝั่งนี้มักไม่เข้มงวด เพราะพนักงานทั่วไปก็สามารถพูดคุยได้อย่างสบายใจกับผู้บริหาร ทำให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างดี
ฝั่งตะวันออก : ลำดับขั้นสถานะทางสังคมมีอยู่มากและซับซ้อน ทั้งลำดับตำแหน่งหรือความอาวุโส รวมถึงยังต้องเคารพและนอบน้อมผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า ทำให้เวลาทำงานเกิดช่องว่างในเรื่องของความเกรงใจกัน และไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกมา

3.การติชม
ฝั่งตะวันตก : การให้คำวิจารณ์หรือติชมในเรื่องการทำงานหรือเรื่องอื่นๆ จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด
ฝั่งตะวันออก : มักหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนร่วมงานต่อหน้า และใช้วิธีที่ประณีประนอมมากกว่า เพื่อให้ไม่เป็นการทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกัน 

4.ความคิดและการปฏิบัติ
ฝั่งตะวันตก : เมื่อมีความคิดหรือไอเดียที่น่าสนใจ มักเลือกที่จะลงมือทำเลย กล้าคิด กล้าเสี่ยง ทำให้เกิดการเรียนรู้จากการระยะเวลาที่กำลังปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการลงมือทำ 
ฝั่งตะวันออก : เวลาเกิดไอเดียขึ้นในการทำงาน ส่วนใหญ่จะคิดซับซ้อนหลายตลบ เพราะต้องคิดถึงการนำเสนอไอเดียต่อหัวหน้างาน ผู้อาวุโสในที่ทำงาน รวมถึงความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ว่าต้องออกมาดีที่สุด
สรุปคือในแต่ละองค์กรก็ยังมีวัฒนธรรมแยกย่อยแตกต่างกันไป อาจจะมีวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกและวัฒนธรรมฝั่งตะวันออกฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลย หรือนำเอาวัฒนธรรมของทั้งสององค์กรมาผสมกัน แต่หากคุณใช้เวลาและเลือกที่จะเปิดรับทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมในองค์กรนั้นๆ จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวกับสิ่งแปลกใหม่ และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานขึ้น

ธุรกิจทั้งหมดของ Learn Corporation คลิกที่นี่

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่