คำถาม-ตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ สร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพกัน

“สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี” คือคุณสมบัติที่มักจะเห็นกันบ่อยๆ ตอนสมัครงาน บางบริษัทก็มีการทดสอบ สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ…ต้องขอเวลาเตรียมตัวฝึกตอบคำถามกันหน่อย เพื่อสร้างความประทับใจในวันสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพกันค่ะ

1. Tell me about yourself ?
คำถามปลายเปิดที่เปิดโอกาสให้คุณได้เล่าถึงตัวเองทั้งประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน ซึ่งเทคนิคในการตอบ คือเน้นให้สั้น กระชับ ได้ใจความสำคัญ เลือกจุดเด่นที่เกี่ยวข้องมาพูด
I have been working for (ระยะเวลาการทำงาน) as a (ตำแหน่ง) . During that time I have been (การเข้าร่วมกิจกรรม / ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานนี้). เป็นต้น 


2.What are your strengths and your weaknesses ?
เป็นคำถามที่คุณควรเลือกจุดเด่นๆ ในตัวคุณมาตอบสัก 3-4 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณกำลังสนใจ รวมถึงยกตัวอย่างให้เห็นว่าคุณใช้จุดเด่นอย่างไร รวมถึงจุดอ่อนที่คุณควรพูดไปตามความจริง แต่เลือกตอบเป็น Skill บางอย่างที่ไม่มีผลกับการทำงาน หรือพูดถึง Skill ที่คุณกำลังพัฒนาอยู่ 
– I consider myself to be a (จุดแข็ง). I like to (เล่าเหตุการณ์ที่เสริมจุดเด่น)
– I have extremely strong (ทักษะ), Having worked as a (ตำแหน่ง) for (ระยะเวลาการทำงาน), I have a strong attention to (รายละเอียดของการทำงานที่ช่วยเสริมทักษะนั้นๆ)
For my weakness, I can’t (ทักษะ), but I think I still have to learn more.


3.Why are you interested in this position ?
คำถามที่วัดความรู้หรือรู้จักอะไรบ้างในการทำงานตำแหน่งนี้บ้าง และเป็นโอกาสที่ให้คุณแสดงให้บริษัทเห็นว่าคุณเหมาะกับตำแหน่งงานนี้มากแค่ไหน ทั้งในแง่ประสบการณ์ ประวัติ ทักษะและความสามารถ ว่าจะช่วยงานที่นี่ได้อย่างไร 
– According to the job description, it fits well with my educational background and my skills. So I strongly believe I can do it well.
This job is a good fit for what I’ve been doing and enjoying throughout my career.


4.Why are you leaving or have left your job ? 
หลายๆ บริษัทต้องถามคำถามนี้ หากคุณเคยทำงานมาแล้ว ยกเว้นว่าคุณเป็นเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆ ซึ่งคำถามนี้จะทำให้พวกเขารู้ว่าเหตุผลในการลาออกว่ามาจากตัวคุณเองหรือปัจจัยอื่น 
– I am looking for new challenges and to learn new skills.
– I have decided that my current work role is not the direction I want to go in and I would prefer where I can grow in my next position.


5.Do you have any questions?
คำถามปิดท้ายสำหรับการสัมภาษณ์งานในทุกๆ ที่ ซึ่งคุณควรใช้โอกาสนี้ในการถามถึงสิ่งต่างๆ ที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมทั้งเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น
– From what you’ve been asking during the interview, it sounds like you have (สิ่งที่คุณสงสัยเกี่ยวกับการทำงาน)
– Can you tell me a little more about (สิ่งที่คุณสงสัยเกี่ยวกับการทำงาน)
– When could I expect to hear from you?
If you were to offer me the job, how soon would you want me to start?
คำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่หลายๆ บริษัทมักจะถามเวลาสัมภาษณ์งาน ซึ่งจริงๆ แล้วก็คล้ายกับคำถามสัมภาษณ์งานภาษาไทยนั้นแหละครับ แต่มักจะเพิ่มความยากให้คุณอีกนิด เพราะเป็นภาษาที่คุณไม่คุ้นเคย ซึ่งภาษาอังกฤษสามารถสร้างความคุ้นเคยได้ตั้งแต่ในวัยเรียน “Ignite by OnDemand” โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษด้านวิชาการ รวมถึงทักษะต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมให้น้องนักเรียนก้าวไปสู่ภาคอินเตอร์รั้ว จุฬา ม.ธ. มหิดลฯ และโรงเรียนอินเตอร์อื่นๆ ได้สำเร็จ

ธุรกิจทั้งหมดของ Learn Corporation คลิกที่นี่

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่