กลยุทธ์การตลาด S.A.V.E. Framework ที่จะมาแทน 4P

กลยุทธ์การตลาด S.A.V.E. Framework

กลยุทธ์การตลาด 4P ยังใช้ได้ในยุคการตลาดดิจิทัลอยู่หรือเปล่า? การตลาด 4P เชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เพราะถูกนำมาใช้มาเนิ่นนานตั้งแต่ปี 1960 เรียกได้ว่าเป็นสูตรเก่าแก่ดั้งเดิมที่ถูกนำมาใช้จนเป็นสูตรสำเร็จของนักการตลาดหลายคน

แต่! เมื่อผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนหันมาซื้อของทางออนไลน์ สื่อสารกันผ่านโซเชียลมีเดีย และมีช่องทางการรับข่าวสารจากหลายแพลตฟอร์ม จึงถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดใหม่

 

การตลาดแบบ S.A.V.E ที่จะมาแทน 4P 

โมเดลนี้มาจาก Richard Ettenson, Eduardo Conrado และ Jonathan Knowles ได้ร่วมกันวิเคราะห์การตลาดลงบทความไว้ที่ Harvard Business Review โดยอธิบายเกี่ยวกับ S.A.V.E. Framework ประกอบด้วย

 

S : Solution มาแทนที่ Product

 ไม่ใช่แค่สินค้าแต่เป็น “ทางแก้ปัญหา” เริ่มที่ Pain Point ของกลุ่มเป้าหมาย มองปัญหาเข้าใจลูกค้า ต่อยอดนำมาพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์ และเป็นประโยชน์ที่แท้จริง

A : Access มาแทนที่ Place
ไม่ใช่แค่ช่องทางขาย แต่เป็น “การเข้าถึง”เจาะลึกที่ Purchase Journey กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ไม่ใช่มองแค่ช่องทางการขายอย่างไรให้เกิดการซื้อ แต่ต่อจากการเข้าถึงปัญหา พร้อมวาง Solution เพื่อเข้าไปเป็นตัวเลือกให้แก่ลูกค้าได้เห็น และเลือกใช้สินค้าหรือบริการ
V : Value มาแทนที่ Price
ไม่ใช่แค่ราคา แต่เป็น “คุณค่า” ไม่ใช่แค่การขายสินค้าตั้งราคาเพื่อหวังกำไร แต่เปลี่ยนมาตั้งคำถามว่า “สินค้าหรือบริการของเรา มีคุณค่ากับลูกค้ามากแค่ไหน?” และตั้งราคาให้สัมพันธ์กับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ แม้ว่าสินค้าของคุณจะมีต้นทุนไม่สูง แต่ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้มาก
E : Education มาแทนที่ Promotion
ไม่ใช่แค่การโปรโมต แต่เป็น “การให้ข้อมูล” เปลี่ยนมุมมองเข้าใจลูกค้า “กลุ่มเป้าหมายอยากรู้อะไร?” ตอบคำถามในสิ่งที่พวกเขาอยากรู้ระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ใช้ Content ที่พวกเขาสนใจเพื่อดึงพวกเขาเข้ามาหาธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาด แบบ S.A.V.E มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคของการตลาดแบบดิจิทัล โดยนักการตลาดสามารถโมเดลนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นเฟรมเวิร์กในการวางแผนการตลาด  ไม่แน่ว่าอาจทำให้คุณเกิดไอเดียใหม่ก็ได้