[wgl_double_headings align="center" css_animation="fadeInUp" title_color="#000000" subtitle_color="#2879b9" title="คำถามที่พบบ่อย" subtitle="คำถาม" custom_subtitle_color="true" custom_title_color="true"]
[wgl_spacing spacer_size="24"]

1. Learn Corporation คือองค์กรเกี่ยวกับอะไร และมีเป้าหมายอย่างไร ?

เลิร์น คอร์ปอเรชั่น องค์กรเพื่อคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการพัฒนาและต้องการพลิกการศึกษาของประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่วัดผลได้และนำไปใช้ได้จริง มุ่งมั่นที่จะเป็นสังคมแห่งการสร้างโอกาสและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน Learn Corporation เติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “การศึกษาช่วยให้ชีวิตคนดีขึ้นได้” เรามุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ทุกช่วงวัย ด้วยเป้าหมาย “ช่วยคนให้ได้ 1,000,000 คน ในทุกปี”

2. Learn Corporation คือโรงเรียนหรือไม่ ?

การเรียนรู้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือจบแค่การได้รับปริญญา Learn Corporation จึงมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ทุกช่วงวัย ด้วยการก่อตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่วัยอนุบาลไปจนถึงวัยทำงาน และได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย ให้มีทักษะที่พร้อมก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และมีความสุขอย่างยั่งยืน

3. Learn Corporation มีธุรกิจอะไรบ้าง ?

Learn Corporation ส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่วัยอนุบาลไปจนถึงวัยทำงาน เราได้พัฒนานวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

OnDemand

Learn Corporation โรงเรียนกวดวิชาอันดับหนึ่ง ที่มีนักเรียนในระบบมากกว่า 500,000 ราย จาก 55 สาขา ทั่วประเทศ รวมถึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์เข้ามาประยุกต์กับการเรียนพิเศษ และในปี 2561 OnDemand ได้มีส่วนช่วยให้น้องออนดีมานด์กว่า 15,000 คน สอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำในการสอบ TCAS 61

Learn Education 

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษาของประเทศ (Thailand’s Leading Education Technology Social Enterprise) โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เพื่อให้เยาวชนไทยเป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันมีโรงเรียนในระบบกว่า 150 โรงเรียนทั่วประเทศ ครูกว่า 400 คน และนักเรียนกว่า 50,000 คน

Skooldio

เชื่อในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยบทเรียนผ่านห้องเรียนจริงและห้องเรียนออนไลน์ จึงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ทุกคนมีความเชี่ยวชาญในทักษะสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือการทำธุรกิจดิจิทัล และช่วยองค์กรต่างๆสร้างทีมงานที่มีความพร้อมที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจของตน

TCASter

แอปพลิเคชันที่ช่วยรวมข้อมูลในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ไว้ในที่เดียว พร้อมเป็นผู้ช่วยให้กับทุกคน ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย ปัจุบัน มียอด Download 350,000 ครั้ง

Ignite by OnDemand

โรงเรียนกวดวิชาที่ช่วยให้น้องก้าวไปสู่ภาคอินเตอร์รั้ว จุฬา-ม.ธ. และ มหิดลฯ ได้สำเร็จ ด้วยหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่ ครบ และครอบคลุมทั้งภาษาอังกฤษ วิทย์ คณิต รวมถึงทักษะต่างๆ ซึ่งมีทีมวิชาการเฉพาะด้าน ที่มาช่วยวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนส่งถึงมือน้องๆ

Kidhero

สถาบันเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆ วัยประถมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) ด้วยวิธีสอนผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกและทันสมัย เช่น คอร์สเรียนเขียนโปรแกรม ค่ายเสริมทักษะผู้นำ ค่าย STEM/STEAM การเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว เล่าเรื่อง และนำเสนอผลงานสำหรับน้องๆ วัย 5-11 ปี

Learn Hub+

Co-Learning Space ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพสังคมผ่านการศึกษา โดยเป็นสถานที่ที่สร้างการเชื่อมโยงจากทุกองค์กรและทุกบุคคลที่ให้ความสำคัญของการศึกษา จนเกิดการต่อยอดเป็นนวัตกรรมความรู้ในรูปแบบใหม่ๆ และยังมุ่งหวังที่ทำให้ Co Learning Space แห่งนี้เป็นที่ๆ ทุกคนสามารถมาค้นหาแรงบันดาลใจ ด้วยพื้นที่หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

4. การเติบโตในธุรกิจการศึกษากับ Learn Corporation ?

Learn Corporation เป็นองค์กรการศึกษาที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถจากองค์กรระดับโลกเข้าร่วมงานด้วยมากมาย เพื่อร่วมกันยกระดับการศึกษาประเทศ พัฒนาศักยภาพตนเอง และเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่โลกยุค 21st Century Skills ไปพร้อมกับสังคม

[wgl_spacing spacer_size="50" screen_desktops="992" responsive_desktop="true" size_desktops="15"]
[wgl_spacing spacer_size="0" screen_desktops="992" responsive_desktop="true" size_desktops="25"]
[wgl_spacing spacer_size="80" screen_desktops="992" responsive_desktop="true" size_desktops="50"]
[wgl_spacing spacer_size="50" screen_desktops="992" responsive_desktop="true" size_desktops="15"]
[wgl_custom_text css_animation="fadeInRight" font_size="40" line_height="42" line_height_desktop="42" responsive_font_desktop="true" font_size_desktop="38"]

Innovative Lifelong Learning Ecosystem

[/wgl_custom_text][wgl_spacing spacer_size="13"]

สังคมแห่งการสร้างโอกาสและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ทุกช่วงชีวิตอย่างยั่งยืน

[wgl_spacing spacer_size="0" screen_desktops="992" responsive_desktop="true" size_desktops="25"][wgl_button button_text="JOIN OUR TEAM" css_animation="bounceIn" bottom_mar="0" customize="color" text_color="#c10e0e" text_color_hover="#ffffff" bg_color="#ffffff" bg_color_hover="" border_color="#ffffff" border_color_hover="#ffffff" link="url:https%3A%2F%2Fwww.learn.co.th%2Fbusiness-development%2F||target:%20_blank|"]
[wgl_spacing spacer_size="80" screen_desktops="992" responsive_desktop="true" size_desktops="50"]